Tổng hợp trọn bộ từ vựng tiếng Hàn về chủ đề kinh tế

Ngày hôm nay trung tâm tiếng Hàn SOFL sẽ giới thiệu đến các bạn các từ vựng tiếng Hàn về chủ đề kinh tế trong bài viết dưới đây.

Tổng hợp trọn bộ từ vựng tiếng Hàn về chủ đề kinh tế
Tổng hợp trọn bộ từ vựng tiếng Hàn về chủ đề kinh tế

Học tiếng Hàn đang trở nên ngày càng phổ biến tại Việt Nam. Đã có rất nhiều người theo học với mục tiêu đi du học, làm phiêndịch tiếng Hàn hoặc nâng cao kĩ năng chuyên môn trong công việc. Trung tâm tiếng Hàn SOFL nhận được rất nhiều câu hỏi có liên quan đến những từ vựng tiếng Hàn về chủ đề kinh tế. Chính vì vậy mà chúng tôi mong rằng bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn học viên trau dồi được thêm phần nào vốn từ vựng của mình.

Từ vựng tiếng Hàn về chủ đề kinh tế


경제 Kinh tế
경제계약 Hợp đồng kinh tế
경제계 Giới kinh tế
경제계획 Kế hoạch kinh tế
경제구 Khu kinh tế
경제공황 Khủng hoảng kinh tế
경제발전 Phát triển kinh tế
경제권 Phạm vi kinh tế, khu vực về kinh tế
경제상황 Tình hình kinh tế
경제성장 Tăng trưởng kinh tế
경제성 Tính kinh tế
경제의활성화 Thúc đẩy nền kinh tế
경제적 Có tính kinh tế, thuộc về kinh tế
경제인 Người làm kinh tế
경제지표 Chỉ số kinh tế
경제중재기구 Cơ quan trọng tài kinh tế
경품권 Quyền bán đấu giá
경품 Hàng bán đấu giá
경향 Khuynh hướng
경기변동 Biến động kinh tế
경기 Tình hình kinh tế
경기정책 Chính sách kinh tế
경기예측 Dự báo kinh tế
경영 Kinh doanh
경영대상 Đối tượng kinh doanh
경영권 Quyền kinh doanh
경영분석 Phân tích kinh doanh
경영목표 변경 Thay đổi mục tiêu kinh doanh
경영에 참가 Tham gia điều hành doanh nghiệp
경영분야 Ngành nghề / lĩnh vực kinh doanh
경영진 Ban giám đốc
경영자 Nhà kinh doanh
경영결과 Kết quả kinh doanh
경영투자협력 계약서 Hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh
경영협력계약 Hợp đồng hợp tác kinh doanh
경영협력 Hợp tác kinh doanh

Từ vựng tiếng Hàn về giao dịch kinh tế


거래날짜 Ngày giao dịch
거래내용 Nội dung giao dịch
거래내역조회 Kiểm tra nội dung giao dịch
거래대금 Khối lượng giao dịch, số tiền giao dịch
거래번 Số lần giao dịch
거래량 Lượng giao dịch
거래수 Số giao dịch
거래소 Sàn giao dịch
거래액, 회전율 Lượng ( tiền )giao dịch
검토 Kiểm thảo
거래처 Nơi giao dịch
거품 Bong bóng

Bí quyết học từ vựng tiếng hàn hiệu quả
Học từ vựng tiếng hàn theo chủ đề hiệu quả


Các từ vựng tiếng Hàn chủ đề kinh tế khác


격려금 Tiền khuyến khích
견본/견본품 Hàng mẫu
견적송장 Bảng giá
견적서 Thư chào hàng
결산 Quyết toán
거스름돈 Tiền thối lại, tiền thừa
결손 Thiếu hụt, mức thiếu hụt
결산승인 Đồng ý quyết toán
거시적 분석 Phân tích vĩ mô
거시경제 Nền kinh tế vĩ mô
거액 Số tiền lớn
건설 Xây dựng
건축 자재 소모품 비 Chi phí tiêu hao vật liệu xây dựng
건의를 받다 Chấp thuận kiến nghị
건축 Kiến trúc
건축구조물 Tòa nhà
건축계약 Hợp đồng xây dựng
검소하다 Giảm xuống
건축허가 신청 Xin giấy phép xây dựng
계산서 Hóa đơn tính tiền
계산대 Bàn, nơi tính toán tiền
계약 Hợp đồng
계약체결 Ký hợp đồng
계약 종료 Kết thúc hợp đồng
계좌 Tài khoản
계약금 Tiền đặt cọc
계좌개서설 밎 거래 Mở tài khoản giao dịch
계획경제 Nền kinh tế theo kế họach
계좌번호 Số tài khoản
계획투자부 Bộ kế hoạch đầu tư
공개시장조작 Điều khiển thị trường công khai
공개법인 Pháp nhân công khai
공개매수 Mua công khai
공공요금 Tiền công cộng
공공의 이익 Lợi ích công cộng
공공 통신망의 구축 Xây dựng mạng thông tin công cộng
공공서비스 Dịch vụ công cộng
결제일 Ngày quyết toán
결제(하다) Thanh toán sổ sách
결제통화 Đồng tiền thanh toán
경리 Tài vụ, kế toán, tài chính
경매 Bán đấu giá
경리부장 Kế toán trưởng
경비 Kinh phí
경상지출 Chi tiêu trong kinh tế
경상수지 Chỉ số thu chi
Trên đây là tổng hợp các từ vựng tiếng Hàn về chủ đề kinh tế của trung tâm tiếng Hàn SOFL. Nếu quá khó nhớ, các bạn có thể tham khảo cách học từ vựng tiếng Hàn hiệu quả của chúng tôi. Chúc các bạn học tốt
Theo Flashcard Việt Nam