Lệ phí, địa điểm và lịch thi IELTS

Hội đồng Anh thường xuyên tổ chức các kỳ thi IELTS tại Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Huế, Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Lạt, Biên Hòa, Cần Thơ và Vũng Tàu. Ngoài việc đăng ký tại Hội đồng Anh, thí sinh có thể dễ dàng đăng ký thi IELTS tại các tổ chức đại diện cho kỳ thi IELTS của chúng tôi. 
Thí sinh nên đăng ký ít nhất hai tháng trước ngày thi mà mình mong muốn. Lệ phí cho kỳ thi IELTS là 4.750.000 VNĐ (nếu đăng ký tại các đơn vị đối tác có nhu cầu tổ chức thi riêng, bạn có thể sẽ phải trả thêm một khoản phí tổ chức thi tại địa phương cho các đối tác).
Các phần thi nghe, đọc và viết được thực hiện trong cùng một ngày. Tuy nhiên, phần thi nói có thể được tổ chức trước hoặc sau ngày thi chính thức một tuần. Thí sinh sẽ được thông báo trước nếu phần thi nói không diễn ra vào ngày thi chính thức. 

Ngày thi và địa điểm thi tại Hà Nội

Ngày thi và địa điểm thi tại Tp. Hồ Chí Minh

Ngày thi và địa điểm thi tại Hải Phòng

Ngày thi và địa điểm thi tại Vinh

Ngày thi và địa điểm thi tại Huế

Ngày thi và địa điểm thi tại Đà Nẵng

Ngày thi và địa điểm thi tại Quy Nhơn

Ngày thi và địa điểm thi tại Tuy Hòa, Phú Yên,

Ngày thi và địa điểm thi tại Nha Trang

Ngày thi và địa điểm thi tại Đà Lạt

Ngày thi và địa điểm thi tại Biên Hòa

Ngày thi và địa điểm thi tại Vũng Tàu

Ngày thi và địa điểm thi tại Cần Thơ

Theo Flashcard Việt Nam