7 CÂU TIẾNG ANH ĐIỀU HÀNH CUỘC HỌP CHUYÊN NGHIỆP

Bắt đầu cuộc họp : “ can everybody hear me?”
Chủ trì hoặc người phụ trách cuộc họp thường sử dụng câu nói này
Điều này thể hiện thái độ quan tâm, đồng thời là câu nói để mọi người tập trung và bắt đầu cho buổi hợp .
Khi không nghe rõ: “ Could you explain that in another way, please ?”
Trong cuộc họp , việc không hiểu ý nhau là hoàn toàn bình thường vì vậy cần một câu nói để diễn đạt hay gợi ý về một cách diễn đạt khác dễ hiểu hơn.
Bắt đầu trình bày, diễn thuyết:” Welcome everybody. I am going to keep this brief, as I know you are all busy people. I am going to make this quick for you.”
Đây là câu nói giúp mọi người nhanh chóng ổn định vị trí và lắng nghe bài thuyết trình.
Khi bắt đầu chủ đề cuộc họp: “ I’m delighted to be here ( today) to talk about…”
Mẫu câu này giúp người nghe cảm nhận được thái độ hào hứng của bạn .
Cấu trúc khiến bài nói của bạn trở nên mạch lạc, dễ hiểu:
Firstly I’ll talk about… or I’ll start with some general information on…
Then I will look at… or then we’ll go over
And finally we’ll look at… or t conclude we’ll touch on///
I will be glad to answer any question that you may have at the end of this presentation.
Khi muốn rời khỏi cuộc họp: “ (your name) speaking. I need to leave for ten minutes. Is that ok with everyone?”
Kết thúc cuộc họp: well, that brings me to the ended of my presentation, thank so much for listening”
FLASHCARD HỌC TỪ VỰNG
Về cơ bản cấu trúc sẽ là như thế, tuy nhiên trong thực tế sẽ có nhiều vấn đề cần nói hơn. Để có thể nhớ được các mẫu câu này và không thể quên chúng bạn nên mua một bộ flashcards trắng sau đó ghi các mẫu câu theo chủ đề này để hằng ngày bạn sẽ học và tiếp xúc sẽ dễ dàng hơn trong việc ghi nhớ.Chúc các bạn thành công.
Theo Flashcard Việt Nam